dale earnhardt jr

murillo de gallego »Jeg har fået så meget ødelagt. Jeg har fået ar på sjælen, jeg har misset så meget af skolen, og han får lov at gå fra det hele som en fri mand. Det er ikke retfærdigt, at det er offeret, som sidder tilbage og er blevet straffet mest.« Sådan siger 19-årige Emilie Riddersholm om den mand, der blev frikendt for at voldtage hende.

en halv gul sol Og sådan er der potentielt mange kvinder i Danmark, der kan have det. For en gennemgang af alle voldtægtssager, der har været for en dansk byret mellem januar 2016 og maj 2017, som B.T. har foretaget, viser, at mindst 19 procent af alle sager ender med frifindelse.

camping lanterna kroatien kort I alt er 39 sager af de 205, som blev afgjort i perioden, endt med frifindelse. I den anden ende er der faldet dom i 127 af sagerne - hvilket svarer til 61,9 procent.

motorik barn baby De 19 procent frifindelser i voldtægtssager står i skarp kontrast til billedet i samtlige straffesager i Danmark. I 2016 førte 3,4 procent af straffesager ved danske domstole til frifindelse, viser tal fra Danmarks Statistik

kommende film på dvd

Over landsgennemsnit

waterloo sunset lyrics Statsadvokat hos Rigsadvokaten Jens Røn erkender, at voldtægtssager kan være sværere end andre sager at få sigtede dømt i:

bjorns international school »Det er rigtigt, at over en del år, så ligger frifindelsesprocenten for voldtægt højere end for andre overtrædelser – formentlig også over landsgennemsnittet for almene straffesager,« siger Jens Røn, der samtidig fortæller, at tallet i voldtægtssager kan variere fra år til år grundet den lille mængde årligt.

fakiren fra bilbao youtube

ricky whittle the 100 Han mener ikke, der risikoen for, at en voldtægtsforbryder går fri, er større end risikoen i andre sager. Men for ham og den danske retsstat er det endnu vigtigere, at en uskyldig ikke bliver dømt, end at en skyldig får sin dom.

paragraf 34 beregning »For anklagemyndigheden gælder et objektivitetsprincip, hvor anklagemyndigheden skal fremlægge i retten, hvad der taler for og imod en domfældelse. Og så er det i sidste ende op til retten, om den tiltalte skal dømmes eller ej. Når Danmark er et af verdens bedste retssamfund, så skyldes det blandt andet, at vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå, at uskyldige bliver dømt. Og så kan der være særlige bevisspørgsmål i netop voldtægtssager sammenlignet med en række andre kriminalitetsformer,« siger Jens Røn.

fælge med dæk

Ville ikke anmelde igen

hvem ejer danski Emilie Riddersholm oplevede at blive voldtaget. Og i første omgang blev den mand, hun mener voldtog hende, idømt ni måneders fængselsstraf – seks af dem ubetinget. Men i ankesagen ved landsretten – anklageren havde anket for at få skærpet straffen – blev Emilie Riddersholms formodede voldtægtsmand frikendt.

seneste nyt om selvkørende biler »Jeg havde det sådan, at min sag var tabt nu – det kunne jeg ikke ændre på, men jeg ville ikke have, at andre skulle gennemgå det samme. Det er ikke, fordi det skal handle om, at det er synd for mig, men folk skal være klar over, hvordan det foregår. Skete der noget lignende for mig i dag, ville jeg ikke anmelde det,« fortæller Emilie Riddersholm til B.T.

hvad er observationer

vabler efter bjørneklo Og det billede kan ledende psykolog ved Center for Voldtægtsofre Mikkel Arendt genkende. For mange ofre for voldtægt kan en tur forbi politiet og senere en eventuel retssag være en voldsom oplevelse.

Få sager fører til dom

job kommunernes landsforening Mødet med myndighederne – politi, domstole – kan være hårdt for ofrene. Oplever I også det?

kaffe reklame manden »Ja, bestemt. Og så skal man huske, at der er forsvindende få sager, der fører til dom. Og det er ikke, fordi vi er i tvivl om, der har været en voldtægt. Heldigvis har de fleste gode oplevelser med politiet, men nogle oplever også konsekvensen af, at politiets rolle er at finde ud af, hvad der er op og ned i sagerne, så uskyldige ikke bliver dømt. Og det er der mange ofre, som tager tungt. Det er en ekstremt ubehagelig situation at være i, hvis man sidder hos politiet og oplever, at der bliver sået tvivl om, hvorvidt det er rigtigt, det, man fortæller,« siger Mikkel Arendt, og uddyber:

tamil comedy vivak »Den høje frifindelsesprocent gør, at nogle ofre er forsigtige med at anmelde den voldtægt, de blev udsat for. Og mange gange når de aldrig så langt som til at anmelde voldtægten, da hele mødet med systemet afskrækker dem. De sager, hvor der falder dom, er bare toppen af isbjerget, for vi ser rigtig mange personer, som aldrig anmelder eller når til en retssag.«

health insurance card Herunder kan du se B.T.s interaktive danmarkskort over samtlige voldtægtsdomme i perioden.

store familier fordele

islamisk trossamfund dortheavej sophie løhde fuld Har du været udsat for et seksuelt overgreb, og kunne du have lyst til at dele din historie? Så kontakt B.T.s journalister på [email protected], [email protected] eller [email protected]

vektor i plan pokemon kort chandler

hent en app